Gamybos mokestis cukraus sektoriuje (iki 2018-06-12)

Šioje skiltyje teikiama informacija yra aktuali mokestiniams laikotarpiams iki 2018-06-12. Nuo 2018-06-12 gamybos mokestis cukraus sektoriuje buvo panaikintas.

Registracijos numeris KM1840

Ši informacija skelbiama:
Gamybos mokestis cukraus sektoriuje

Pateikiama informacija yra aktuali mokestiniams laikotarpiams iki 2018-06-12. Nuo 2018-06-12 gamybos mokestis cukraus sektoriuje buvo panaikintas. 

Išsamesnę informaciją dėl gamybos mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo teikia Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai ir objektas

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje objektas yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintiems baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojams skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota.

Nuo 2007–2008 mokestinių metų cukrų, izogliukozę ar inulino sirupą gaminančių įmonių turimoms cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo kvotoms taikomas gamybos mokestis.

Tarifai

Nustatomas 12 eurų už kvotinio cukraus ir kvotinio inulino sirupo toną gamybos mokestis.

Izogliukozei nustatomas 50 proc. cukrui taikomo mokesčio dydžio gamybos mokestis.

Apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Gamybos mokestis skaičiuojamas už visą per mokestinį laikotarpį paskirtą baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą ir mokamas nuo 2007-2008 m.

Iki einamųjų mokestinių metų lapkričio 1 d. Žemės ūkio ministerija apskaičiuoja gamybos mokesčio sumą už einamąjį mokestinį laikotarpį ir apie tai informuoja gamybos mokesčio mokėtojus ir VMI.

Mokesčio mokėtojas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 d. pateikia VMI gamybos mokesčio deklaraciją (forma KIT707).

Deklaracija gali būti įteikiama tiesiogiai AVMI arba atsiunčiama paštu.

Gamybos mokestis sumokamas į VMI surenkamąją sąskaitą iki einamojo mokestinio laikotarpio vasario 28 d.

Aspektas

Komentaras

Mokesčio mokėtojai ir objektas

Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje objektas yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintiems baltojo cukraus ir izogliukozės gamintojams skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota.

Nuo 2007–2008 mokestinių metų cukrų, izogliukozę ar inulino sirupą gaminančių įmonių turimoms cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo kvotoms taikomas gamybos mokestis.

Tarifai

Nustatomas 12 eurų už kvotinio cukraus ir kvotinio inulino sirupo toną gamybos mokestis.

Izogliukozei nustatomas 50 proc. cukrui taikomo mokesčio dydžio gamybos mokestis.

Apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Gamybos mokestis skaičiuojamas už visą per mokestinį laikotarpį paskirtą baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvotą ir mokamas nuo 2007-2008 m.

Iki einamųjų mokestinių metų lapkričio 1 d. Žemės ūkio ministerija apskaičiuoja gamybos mokesčio sumą už einamąjį mokestinį laikotarpį ir apie tai informuoja gamybos mokesčio mokėtojus ir VMI.

Mokesčio mokėtojas iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 d. pateikia VMI gamybos mokesčio deklaraciją (forma KIT707).

Deklaracija gali būti įteikiama tiesiogiai AVMI arba atsiunčiama paštu.

Gamybos mokestis sumokamas į VMI surenkamąją sąskaitą iki einamojo mokestinio laikotarpio vasario 28 d.

Teises aktai