Gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimas ir permokos grąžinimas pagal prašymą

Paslaugos pavadinimas - Gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimas ir permokos grąžinimas pagal prašymą.

Paslaugos gavėjai - Gyventojai

Paslaugos apibūdinimas: 

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę pajamų už nenukirsto miško, apvalios medienos pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, taip pat nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, gavę pajamų už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jei šis daiktas privalo būti teisiškai įregistruotas Lietuvoje, nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, nuo kurių pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnį buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, gali šį mokestį susigrąžinti.

Paslaugos trukmė - 30 dienų.

Prašymo forma - Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti jo permoką FR0464 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  • Prašymas perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti jo permoką (FR0464);
  • dokumentai, pagrindžiantys daikto įsigijimo ir pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn sandorius.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: