Kaip deklaracijoje turiu nurodyti individualios veiklos išlaidas?

Jeigu Jūs pasirinkote individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskirti faktiškai patirtas išlaidas, tuomet vedlio C dalyje turite paspausti mygtuką „Pridėti naujus duomenis. Pažymėkite, kad suvesite išlaidas ir spauskite „Tęsti. Iš sąrašo pasirinkite, kad suvesite individualios veiklos išlaidas, spauskite „Tęsti ir įveskite prašomus duomenis.

Jeigu išlaidomis pasirinkote laikyti 30 procentų pajamų, tuomet tokias išlaidas turite nurodyti vedlio C dalyje „Individualios veiklos pajamos“. Leidžiamų atskaitymų būdą pasirinkite žemiau pajamų, prie įrašo „Leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdas“. Greta įrašo spauskite „Keisti“.