Kaip pasinaudoti lengvata?

Norėdami susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio turite per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikti:

  • Pranešimo apie patirtas išlaidas PRC912 formą;

  • Metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Atitinkamų kalendorinių metų mėnesio, kurį buvo patirtos išlaidos, PRC912 formą galite pateikti bet kada, kai turite teisę į lengvatą pagrindžiančius dokumentus, bet ne vėliau kaip, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos (pvz., už 2020 m. gruodžio mėn. – iki 2021 m. vasario 15 d.). Prie šio pranešimo būtina pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Pranešimo PRC912 formoje pateikti duomenys bus perkelti į Jūsų preliminariąją pajamų mokesčio deklaraciją, kurios pagrindu Jums bus paprasčiau užpildyti ir pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Jeigu nepateiksite Pranešimo PRC912 formos, tuomet teise pasinaudoti lengvata galėsite pateikdami tik metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir pridėdami prie jos išlaidas pagrindžiančius dokumentus.