Kaip turiu deklaruoti, jeigu gavau pajamų iš bendrai sutuoktiniams priklausančio turto?

Jeigu gavote pajamų už parduotą bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą (pvz., nekilnojamąjį turtą, finansines priemones) ir/ar pajamų (pvz. palūkanų) už lėšas, kurios yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, tai laikoma, kad tokios pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip.

Jeigu parduoto turto ar palūkanų pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamos, tokias pajamas (išlaidas) turi deklaruoti abu sutuoktiniai lygiomis dalimis.

Tuo atveju, kai finansinėms priemonėms, palūkanoms, gali būti taikoma 500 Eur neapmokestinama suma, tai ši suma gali būti taikoma kiekvieno sutuoktinio gautoms pajamoms atskirai (t.y. kiekvienam iš sutuoktinių po 500 Eur).