Kaip užsienio valstybės pilietis gali prisijungti ir / ar gauti prisijungimo priemones prie VMI informacinių sistemų / atstovauti kitą asmenį?

1. Jei Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio valstybės pilietis atstovaus pats save (naudosis VMI paslaugomis, teiks prašymus, deklaracijas savo vardu), prisijungti prie VMI informacinių sistemų (IS) gali šiais būdais:

 • užsienio valstybės pilietis pirmiausia turi įsiregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą pateikdamas Fizinių asmenų prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (forma REG812). Pildant prašymo formą REG812 nurodoma įregistravimo priežastis − identifikavimo tikslais.

Kartu su forma REG812 turi būti pateikiamas laisvos formos prašymas išduoti VMI prisijungimo priemones (prisijungimo vardą bei slaptažodį) prisijungti prie VMI IS.

Formą REG812 ir laisvos formos prašymą galima pateikti atvykus į VMI aptarnavimo skyrių arba atsiųsti klasikiniu paštu. Siunčiant prašymą paštu būtina pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Šiuo metu AVMI dėl nuo š. m. lapkričio 9 d. šalyje paskelbto karantino klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu, todėl užpildytą prašymo formą REG812 ir laisvos formos prašymą dėl VMI   prisijungimo priemonių išdavimo, kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtintą notaro, galima pateikti:

 • atsiųsti klasikiniu paštu AVMI adresu;
 • el. paštu vmi@vmi.lt;
 • pateikti per „Electronic inquiries“ formą, VMI svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/en/electronic-inquiries
 • atnešti į AVMI korespondencijos dėžutę, jei turi tokią galimybę, pvz., šiuo metu yra Lietuvoje.

Jeigu asmuo, atsižvelgiant į karantino metu nustatytus apribojimus, šiuo metu neturi galimybės gauti notaro patvirtinimą asmens tapatybės dokumento kopijai, prašymą ir asmens tapatybę pavtirtinančio dokumento kopiją (kartu su prašymu) gali atsiųsti be notaro patvirtinimo.

 • užsienio valstybės pilietis turintis stacionarų elektroninį parašą, išduotą vienoje iš sertifikavimo paslaugas teikiančių tarnybų Lietuvoje, gali deklaruoti savo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą. Deklaravęs elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą, pilietis įregistruojamas elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) naudotoju ir gali prisijungti prie VMI IS.

Norint prisijungti su mobiliuoju el. parašu, deklaruoti el. parašo sertifikato nereikia.

Kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą užsienio valstybės pilietis, turintis dokumentą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje, kuriame nurodytas lietuviškas asmens kodas, gali įsigyti iš kvalifikuotus sertifikatus sudarančio sertifikavimo paslaugų teikėjo arba jo registravimo tarnybos. Lietuvoje šiuo metu tokias paslaugas teikia:

 1. Asmens dokumentų išrašymo centras (ADIC) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Interneto svetainė https://www.nsc.vrm.lt/;
 2. VĮ Registrų centras. Interneto svetainė www.rcsc.lt;
 3. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“. Interneto svetainė https://www.ssc.lt/;
 4. UAB „Bitė Lietuva“. Interneto svetainė https://www.bite.lt/paslaugos/mobilusis-parasas;
 5. „Telia Lietuva“. Interneto svetainė https://www.telia.lt/m-parasas;
 6. UAB „Tele2“. Interneto svetainė https://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas.

2. Jei Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio juridinio asmens vadovas arba vadovo įgaliotas asmuo yra užsienio piliečiai ir nori atstovauti užsienio juridiniam asmeniui, tai prisijungti prie VMI IS gali užsienio juridiniam asmeniui pateikus Užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro (forma FR0227). Užpildytą prašymo formą FR0227 galima atsiųsti klasikiniu paštu AVMI adresu.

Prašyme nurodytam juridinio asmens vadovui ir / ar įgaliotam asmeniui bus suteikiamos prisijungimo prie VMI IS priemonės (vardas ir slaptažodis), jei prašyme yra nurodytas juridinio asmens vadovo ir / ar įgalioto asmens elektroninio pašto adresas ir, VMI turimais duomenimis, jis nesinaudoja kitais prisijungimo prie VMI IS būdais.

Prisijungimo prie VMI IS priemonės išsiunčiamos elektroniniu paštu, nurodytu formoje FR0227, ir užsienio valstybės pilietis gali jungtis prie VMI IS.

3. Jei Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio valstybės pilietis nori atstovauti Lietuvos ar užsienio juridiniam ar fiziniam asmeniui, prisijungti prie VMI IS gali pateikęs užpildytą Užsienio valstybės piliečio prašymą suteikti prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų priemones.

Prašymą suteikti prisijungimo prie VMI IS priemones galima pateikti atvykus į VMI aptarnavimo skyrių arba atsiųsti klasikiniu paštu. Siunčiant prašymą paštu būtina pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopiją. Užsienio valstybės piliečiui bus suteiktos prisijungimo priemonės (prisijungimo vardas ir slaptažodis) prie VMI IS.

Kadangi AVMI dėl nuo š. m. lapkričio 9 d. šalyje paskelbto karantino klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu, užsienio valstybės piliečiai ir / ar juridinių asmenų įgalioti asmenys, kurių      vadovai yra užsienio piliečiai, pageidaujantys tapti VMI IS naudotojais ir / ar VMI IS atstovauti juridinį asmenį, prašymą ir papildomus dokumentus gali pateikti tokiais būdais:

 • atsiųsti klasikiniu paštu AVMI adresu;
 • el. paštu vmi@vmi.lt;
 • atnešti į AVMI korespondencijos dėžutę, jei turi tokią galimybę, pvz., šiuo metu yra Lietuvoje.

Jeigu asmuo, atsižvelgiant į karantino metu nustatytus apribojimus, šiuo metu neturi galimybės gauti notaro patvirtinimą asmens tapatybės dokumento kopijai, prašymą ir asmens tapatybę pavtirtinančio dokumento kopiją (kartu su prašymu ir kitais reikiamais dokumentais) gali atsiųsti be notaro patvirtinimo.

Kai užsienio valstybės pilietis guna VMI IS  prisijungimo priemones, fizinis ar juridinis asmuo (vadovas ar kitas atstovas, turintis atstovų administravimo teises), kuriam užsienio valstybės pilietis nori  atstovauti, prisijungęs prie VMI IS turi užsienio valstybės pilietį priskirti atstovu. Po priskyrimo užsienio valstybės pilietis galės jungtis su jam suteiktomis VMI IS priemonėmis bei atstovauti fizinį ar juridinį asmenį, t. y., atlikti reikiamus veiksmus, teikti deklaracijas, gauti / užsakyti paslaugas atstovaujamo asmens vardu.

Kaip prisijungti prie VMI informacinių sistemų rasite čia.