Karjeros skelbimai

Skelbiamas konkursas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pareigas

Paskelbtas konkursas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pareigas.

Detalesnė informaciją galite rasti:

http://portalas.vtd.lt/lt/valstybines-mokesciu-inspekcijos-prie-lietuvos-respublikos-finansu-ministerijos-virsininkas-istaigos-vadovas-322;44187.html
https://finmin.lrv.lt/lt/skelbimai/valstybines-mokesciu-inspekcijos-prie-lietuvos-respublikos-finansu-ministerijos-virsininkas-istaigos-vadovas-pareigines-algos-koeficientas-21-00

Studentų praktika

Studentų praktikos vietos valstybės institucijose ir įstaigose skelbiamos
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje