Kas yra Mano VMI ir kaip prie jos prisijungti / atstovauti kitą asmenį?

Mano VMI — patogi ir paprasta VMI elektroninių paslaugų sritis, kurioje galite rasti Jums aktualią asmeninę informaciją: VMI administruojamų mokesčių skolas ir permokas, priminimus apie mokėtinus mokesčius, taip pat el. būdu galite teikti / gauti dokumentus, įsigyti / pratęsti verslo liudijimus, registruotis PVM mokėtoju, pateikti prašymus grąžinti (įskaityti) mokesčio permokas (skirtumus) ir kt.

Prisijungti prie Mano VMI galite adresu https://www.vmi.lt/mvmi/ arba VMI svetainėje pasirinkę skiltį Mano VMI.

Fiziniai bei juridiniai asmenys, norėdami gauti elektronines paslaugas, teikiamas per Mano VMI, privalo būti registruoti vartotojai ir turėti Mano VMI atstovą, kuris yra: 

  1. fizinis asmuo (kai vartotojas atstovauja pats save);

  2. juridiniam ar kitam fiziniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo, kuriam elektroninės paslaugos gavėjas suteikė teisę jam atstovauti užsakant ir / ar gaunant elektronines paslaugas per Mano VMI.

Registruojantis Mano VMI, būtina nurodyti Mano VMI atstovo el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiama el. pašto patvirtinimo nuoroda. Norėdami naudotis Mano VMI paslaugomis, privalote suaktyvinti nuorodą, gautą nurodytu el. paštu, ir tokiu būdu patvirtinti el. pašto adresą. Patvirtintu el. pašto adresu Jums bus siunčiami pranešimai apie Mano VMI paskyroje VMI atsiųstą dokumentą elektroninės paslaugos gavėjui ir kita su elektroninių paslaugų vykdymu bei kitomis mokestinėmis procedūromis susijusi informacija.

Jeigu kartu su pranešimu apie gautą dokumentą Mano VMI norite gauti ir susijusį dokumentą, galite pasinaudoti paslauga – Dokumentų siuntimas el paštu. Pasirinkite: Pradžia - > Pranešimų nustatymai, pažymėkite „Noriu, kad dokumentai būtų siunčiami (pridedami) kartu su el. paštu siunčiamu pranešimu apie gautą dokumentą Mano VMI“.

Fiziniam asmeniui (kai jis yra elektroninės paslaugos gavėjas) ir juridinio asmens vadovui (kai elektroninės paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo) Mano VMI atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie Mano VMI ir pasirinkus atitinkamą elektroninės paslaugos gavėją. Šis Mano VMI atstovas gali įgalioti kitą fizinį asmenį atstovauti elektroninės paslaugos gavėjui ir suteikti visas arba dalį Mano VMI, taip pat ir kitų VMI sistemų (AIS, MOSS, EPRIS, TIES), teisių, kurios reikalingos elektroninės paslaugos gavėjo vardu užsakant ir / ar gaunant elektronines paslaugas.

Mano VMI atstovo teisės gali būti suteikiamos / koreguojamos per Mano VMI, atvykus į VMI aptarnavimo skyrių* arba atsiuntus prašymą Duomenys apie Mano VMI atstovą klasikiniu paštu.

Paskirti Mano VMI atstovus (tarp jų ir Mano VMI atstovų administratorių) galite prisijungę prie Mano VMI: horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Įgaliojimai -> Naujas atstovas Mano VMI .

Jeigu prašymą suteikti Mano VMI atstovo teises kitam fiziniam asmeniui teikiate VMI aptarnavimo skyriuje arba siunčiate klasikiniu paštu, turite užpildyti prašymą Duomenys apie Mano VMI atstovą, kurį Jūs arba Jūsų įgaliotas asmuo turi pasirašyti. Jeigu prašymą siunčiate klasikiniu paštu, būtina pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Mano VMI atstovo teisių sąrašas skelbiamas Mano VMI sistemoje.

Informaciją, kaip užsienio valstybės asmuo gali prisijungti prie VMI elektroninių sistemų / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, galite rasti čia.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę internetu arba tel. 8 5 2191 777.