Registracijos numeris KM2484

Ši informacija skelbiama:
Keleivių vežimo organizatorių teikiami duomenys

Pateikimo terminas

Iki kito mėnesio 20 dienos pateikiami praėjusio mėnesio duomenis.

Keleivių vežimo organizatoriai nurodytus duomenis pirmą kartą pateikia iki 2020 m. liepos 20 d., laikotarpiu nuo  2020 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. duomenys teikiami už kiekvieną mėnesį atskirai.

Teikiami duomenys

  1. vežėjo vardas, pavardė;

  2. vežėjo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

  3. paslaugos suteikimo datos – pirmoji ir paskutinė diena, kada per ataskaitinį mėnesį buvo suteikta paslauga;

  4. bendra (neatskaičius mokesčių) už suteiktas paslaugas per ataskaitinį mėnesį gauta pajamų suma;

  5. bendra (neatskaičius mokesčių) vežėjo per ataskaitinį mėnesį keleivių vežimo organizatoriui sumokėta suma už sudarytas technines sąlygas elektroninių ryšių priemonėmis teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugas.

Pateikimo būdai

Duomenys teikiami, sudarant duomenų rinkmeną XML (angl. Extensible Markup Language) formatu pagal techninę specifikaciją ir jos techninius reikalavimus (toliau – duomenų rinkmena). Duomenų XML struktūros aprašai – XSD (angl. XML Schema Definition) skelbiami VMI interneto svetainėje.

Duomenys VMI teikiami ir tikslinami elektroniniu būdu:

  1. naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. web service), skirta duomenų rinkmenai pateikti;

  2. pateikiant duomenų rinkmeną.

Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Tuo atveju, jei keleivių vežimo organizatorius neturi laikotarpio praneštinų duomenų, teikiama tik duomenų rinkmenos antraštė. 

Teises aktai