Kokiais atvejais individualios veiklos pajamos deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės?

Individualios veiklos pajamas turite deklaruoti kaip gautas užsienio valstybėje, jeigu pajamas gavote per užsienio valstybėje įregistruotą nuolatinę bazę. Jeigu veiklą nuolat vykdote Lietuvoje (pavyzdžiui, tik Lietuvoje įregistruotą prekybos veiklą) ir dalį pajamų už parduotas prekes gaunate iš užsienio valstybių, tuomet tokias pajamas turite deklaruoti kaip gautas iš veiklos Lietuvoje.