Kokiais dokumentais turite pagrįsti patirtas išlaidas?

Norėdami pasinaudoti lengvata, privalote turėti dokumentus, įrodančius, kad buvo suteikta nepilnamečių vaikų priežiūros paslauga ir už paslaugą buvo sumokėta.

Išlaidas turite pagrįsti sąskaita faktūra (arba PVM sąskaita faktūra) ar verslo liudijimą įsigijusio asmens išduotu prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitu, jeigu šiuose dokumentuose pažymėta apie apmokėjimą.

Tuo atveju, kai iš šių dokumentų turinio negalima nustatyti ar paslauga buvo apmokėta (pvz., kai apmokėta kitą mėnesį nei išrašyta sąskaita arba darbai atlikti vienais kalendoriniais metais, o apmokėti kitais kalendoriniais metais) turite pateikti ir sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (pinigų priėmimo kvitą, kasos aparato kvitą, kasos pajamų orderį ar bankinio pavedimo išrašą).

Išsamesnę informaciją rasite čia.