Kokiais dokumentais turite pagrįsti patirtas išlaidas?

Norėdami pasinaudoti lengvata, privalote turėti dokumentus, įrodančius, kad buvo atlikti pastato ar kito statinio, apdailos ir bet kokio remonto (paprastojo ar kapitalinio) darbai ir už atliktus darbus buvo sumokėta.

Išlaidas turite pagrįsti sąskaita faktūra (arba PVM sąskaita faktūra) ar verslo liudijimą įsigijusio asmens išduotu prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitu (išrašytu už paslaugas, kurios buvo suteiktos iki 2020-06-30), jeigu šiuose dokumentuose pažymėta apie apmokėjimą.

Tuo atveju, kai iš šių dokumentų turinio negalima nustatyti ar paslauga buvo apmokėta (pvz., kai apmokėta kitą mėnesį nei išrašyta sąskaita arba darbai atlikti vienais kalendoriniais metais, o apmokėti kitais kalendoriniais metais) turite pateikti ir sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (pinigų priėmimo kvitą, kasos aparato kvitą, kasos pajamų orderį ar bankinio pavedimo išrašą).

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Svarbu: jei paslaugos teikėjas paslaugos suteikimo momentu Jums išdavė tik kasos aparato kvitą ir įsigijęs paslaugą iš karto sąskaitos faktūros nepareikalavote, tai galite kreiptis į pardavėją nedelsiant po įvykusio sandorio, t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti, ir pareikalauti išrašyti sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo galite kreiptis nedelsiant po paslaugos suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti).