Kokioms patirtoms išlaidoms negalite pasinaudoti lengvata?

Lengvata negalite pasinaudoti išlaidoms, patirtoms už:

  • daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą);

  • statinio rekonstravimą;

  • baldų surinkimo ir montavimo darbus;

  • statinio statybos metu atliekamus kitus darbus, kurie nepriskiriami apdailos darbams, (pvz., elektros instaliacijos, nuotekų valymo įrenginių, vėdinimo sistemų bei kitų sistemų montavimo (įrengimo) darbus).

Svarbu: sumų, sumokėtų už apdailai ir / ar remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales iš pajamų atimti negalite.