Kokius veiksmus turiu atlikti, jeigu, mokėdamas baudą nurodžiau neteisingą įmokos kodą ir nenurodžiau identifikacinio kodo (ROIK)?

Jeigu, mokėdami baudą už administracinį nusižengimą (AN), paskirtą pagal administracinį nurodymą, sumokėjote neteisingu įmokos kodu ir nenurodėte ROIK, tuomet papildomą informaciją apie baudos sumokėjimą, tarp jų ir ROIK, Jūs galite nurodyti laisvos formos prašyme, kurį galite pateikti prisijungę prie Mano VMI kairiajame meniu punkte pasirinkę Paslaugos −> Užsakyti paslaugą −> Paklausimai −> Paklausimo pateikimas −> (tema dėl baudų) arba pranešti bendruoju Mokesčių informacijos telefonu 1882 arba + 370 5 260 5060.

Jeigu baudą už AN, paskirtą pagal nutarimą, sumokėjote negaliojančiu ar neteisingu įmokos kodu ir nenurodėte ROIK, tuomet galite pateikti Prašymą įskaityti mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) teisingu įmokos kodu (forma FR0781).

Prašymą galite užpildyti ir pateikti e. būdu per Mano VMI sistemą, pasirinkę Paslaugos −> Užsakyti paslaugą −> Mokesčių apskaita ir mokėjimai −> Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas. Informaciją, kaip užpildyti ir pateikti prašymą, rasite čia.

Jeigu neturite galimybės prašymą užpildyti e. būdu, tai galite padaryti atvykę į artimiausią VMI aptarnavimo skyrių arba užpildytą prašymą atsiųsti paštu. Prašymo formą FR0781 pildymui galite rasti ir atsispausdinti čia.