Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) taikomas 2020 metais?

Kai 2020 metų metinės pajamos yra ne didesnės kaip 12 minimalių mėnesinių algų (MMA), t. y. ne didesnės nei 7284 Eur (400 Eur x 12 mėn.), tai metinis NPD yra 4800 Eur.

Kai metinės pajamos yra didesnės kaip 7284 Eur, taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 4800 – 0,19 x (gyventojo metinės pajamos (GMP) – 7284 Eur)

Jeigu metinės apmokestinamosios pajamos yra 32547,16 Eur ar didesnės, tai MNPD netaikomas, nes, apskaičiavus MNPD pagal formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).