Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD) taikomas 2022 metais?

Kai metinių apmokestinamųjų  pajamų (GMP) bendra suma neviršija 8760 Eur, t. y. 12 minimalių mėnesinių algų (MMA) (730 Eur x 12 mėn.), tai MNPD yra 6480 Eur.

Kai GMP yra didesnės nei 8760 Eur, bet neviršija 20448 Eur, taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 6480 – 0,34 x (GMP – 8760 Eur)

 

Kai GMP yra didesnės nei 20448 Eur, bet mažesnės nei 34370,67 Eur taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal formulę:

MNPD = 4800 – 0,18 x (GMP – 7704 Eur)

 

Jeigu GMP yra 34370,67 Eur ar didesnės, tai MNPD netaikomas, nes, apskaičiavus MNPD pagal formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma taip pat laikoma nuliu).