Kaip sužinoti savo turimo nekilnojamojo turto mokestinę vertę?

Nekilnojamojo turto (toliau ― NT) mokestis yra skaičiuojamas nuo visų Jums priklausančių NT objektų bendros mokestinės vertės. Objekto mokestinę vertę galima sužinoti VĮ Registrų centras svetainėje įvedus NT unikalų numerį.
1.    Unikalų numerį galite sužinoti įvedę NT adresą:
       
https://www.registrucentras.lt/ntr/p/

Unikalus numeris yra suteiktas kiekvienam registruotam objektui:

 
2.    Įvedę NT objekto unikalų numerį sužinosite mokestinę vertę:
       
https://www.registrucentras.lt/masvert/paieska-un

  

Jei nepavyksta sužinoti mokestinės vertės pagal NT unikalų numerį, nes objektui nebuvo atliktas masinis vertinimas:

 

Tuomet mokestinė vertė yra NT vidutinė rinkos vertė, kuri yra nurodyta VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turo registro išraše. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės išrašą galite užsisakyti iš Registrų centro. Gyventojai išrašą nemokamai gali užsisakyti vieną kartą per metus.

Nekilnojamojo turto mokestinės vertės išrašo pvz.:

Jei jums priklauso tik dalis NT objekto, tuomet tos dalies mokestinė vertė apskaičiuojama visą NT objekto vertę padauginus iš turimos dalies. Pvz: jums priklauso 1/3 namo, kurio mokestinė vertė yra 12 000 eurų, tai turimos dalies mokestinė vertė 12 000 eurų x 1/3 = 4 000 eurų

Jei turite daugiau nei vieną NT objektą, sudėkite visų turimų NT objektų mokestines vertes ir taip gausite bendrą mokestinę vertę, kurią ir turite nurodyti NT deklaracijoje (KIT715).

NT mokestis yra taikomas ir deklaraciją (KIT715) pateikti reikia tuo atveju, kai bendra NT objektų mokestinė vertė viršija nustatytą NT neapmokestinamąjį dydį:

 

  • bendras neapmokestinamasis nekilnojamojo turto dydis yra 150 000 eurų. Bendrai mokestinei vertei viršijus šią ribą taikomi tarifai:

o    nuo 150 000 iki 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
o    nuo 300 000 iki 500 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
o    virš 500 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

  • neapmokestinamasis nekilnojamojo turto dydis yra 200 000 eurų, asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis. Bendrai mokestinei vertei viršijus šią ribą taikomi tarifai:

o    nuo 200 000 iki 390 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
o    nuo 390 000 iki 650 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
o    virš 650 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.


Jei per metus keitėsi NT bendra mokestinė vertė (buvo parduotas ar įgytas NT) ir (arba) taikytinas neapmokestinamasis dydis, tuomet yra pildoma deklaracijos (KIT715) B dalis ir pildomi 6 bei 7 laukeliai.