Leidimų įsigyti energinius produktus be akcizų arba be akcizų įsigyti energinius produktus sunaudoti išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimų įsigyti energinius produktus be akcizų arba be akcizų įsigyti energinius produktus sunaudoti išdavimas/ panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmuo, pageidaujantis iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, kito asmens, turinčio atitinkamą leidimą, kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigyti arba importuoti produktus be akcizų ir vėliau juos išpilstyti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę, sunaudoti kitiems tikslams, bet ne variklių degalams, šildymo kurui arba variklių degalų priedams, ir/arba juos parduoti atitinkamus leidimus turintiems asmenims, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo panaikinimo.

Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos trukmė: 

Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Leidimas panaikinamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma: 

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-97 „Dėl leidimo be akcizų įsigyti energinius produktus išdavimo".  

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą;
  • atitinkamų talpyklų (autocisternų), kuriose bus laikomi ir iš kurių bus parduodami (naudojami) produktai, technologinę schemą arba teritorijos planą/plano dalį ar kitokį dokumentą, iš kurio būtų galima nustatyti kiekvienos kuro talpyklos buvimo vietą, identifikuojant jas pagal AVMI suteiktus registracijos numerius;
  • licencijų, jeigu veikla, numatoma vykdyti su produktais, yra licencijuojama, kopijas, patvirtintas asmens parašu ir antspaudu (jei jį turi).  

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected]. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai: 

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą be akcizų įsigyti energinius produktus sunaudojimui formavimas