Leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje išdavimas / duomenų keitimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje išdavimas / duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Leidimai taikant akcizų lengvatą įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje žemės ūkio veiklos subjektams parengiami automatizuotai pagal valstybės įmonės Žemės ūkio ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktus duomenis, naudojamus gazolių kiekiui apskaičiuoti. Žemės ūkio veiklos subjekto leidimas išduodamas per Mano VMI.

Žemės ūkio veiklos subjekto leidimo duomenys keičiami ŽŪIKVC Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikus pasikeitusius žemės ūkio veiklos subjekto duomenis, pagal kuriuos apskaičiuojamas leistinas įsigyti gazolių kiekis.

Žemės ūkio veiklos subjektai, pageidaujantys iš kito žemės ūkio veiklos subjekto (valdos perleidėjo) perimti neįsigytų gazolių kiekio likutį turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Leidimas išduodamas arba jo duomenys pakeičiami per 10 darbo dienų nuo ŽŪIKVC pateikiamų duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai gavimo dienos. Neįsigytų gazolių kiekio likutis valdos perleidėjui perduodamas per 10 darbo dienų nuo ŽŪIKVC pateikiamų duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai gavimo dienos.

Prašymo forma ir pateikimo terminas: 

Prašymo perimti gazolių kiekio likutį pavyzdinė forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" (Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių 2 priedas). 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti - Prašymas išduoti leidimą arba pakeisti leidimo duomenis neteikiamas.

Paslaugos teikimo būdai: 

Leidimas įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje išduodamas elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI ir atsispausdinti parengtą leidimą, leidimas gali būti atspausdintas jam atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Prašymas perimti gazolių kiekio likutį pateikiamas tiesiogiai arba paštu. Jeigu prašymas teikiamas tiesiogiai, taip pat turi būti pateiktas galiojantis asmens dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai: 

 

Atmintinė apie gazolius, skirtus naudoti žemės ūkyje