Leidimų įsigyti (panaudoti) bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimų įsigyti (panaudoti) bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio išdavimas / panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, kurie pageidauja, nemokėdami akcizų, įsigyti (importuoti) dehidratuotą etilo alkoholį, skirtą bioetiltretbutileterio gamybai, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis dėl šio leidimo panaikinimo. Leidimą panaikinus, leidimo originalas turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.   

Paslaugos suteikimo trukmė - Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.   

Prašymo forma: 

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. VA-18 „Dėl Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo".  

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą;
  • bioetiltretbutileterio gamybos technologinio reglamento arba gamybos technologijos aprašo kopiją;
  • bioetiltretbutileterio gamybos įrangos technologinių schemų kopijas;
  • talpyklų, kuriose bus laikomas dehidratuotas etilo alkoholis, technologinių schemų kopijas;
  • naudojamų dehidratuoto etilo alkoholio matavimo priemonių metrologinių patikrų pažymėjimų kopijas;
  • licencijų (leidimų), jei numatoma vykdyti veikla yra licencijuojama ar gali būti vykdoma tik pagal atitinkamus leidimus, kopijas;
  • prašymą įregistruoti talpyklas, kuriose bus laikomas dehidratuotas etilo alkoholis, jei asmuo nėra įregistravęs turimų talpyklų.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected]. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: