Leidimų tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms, išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimų tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms, išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl prašymo panaikinimo.

Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Sprendimas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jeigu pareikalauta papildomų duomenų — per 5 dienas nuo tokių duomenų pateikimo.

Leidimas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma: 

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių registravimo".  

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą;
  • patalpos (-ų) arba teritorijos (-ų), kurioje (-se) pageidaujama steigti specialų sandėlį, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų (ar jų dalies) kopijas, kuriose turi būti pažymėtos pageidaujamo steigti specialaus sandėlio ribos ir talpyklų stovėjimo vietos, patvirtintos steigėjo parašu ir antspaudu;
  • teisės aktų nustatytas licencijas (leidimus); jeigu prašymą pateikęs asmuo jų neturi, tokios licencijos (leidimai) turi būti pateiktos, atsiimant atitinkamą leidimą;
  • dokumentus, įrodančius, kad specialiame sandėlyje bus užtikrinta laikomų degalų fizinė apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš specialaus sandėlio arba kad iki specialaus sandėlio veiklos pradžios tokia apsauga bus užtikrinta;
  • Talpyklų ir autocisternų techninės charakteristikos (paso) arba jo dalies, kuriame yra techninės charakteristikos, kopiją.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected]. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai: 

 

Failas Prašymo išduoti / pakeisti / panaikinti leidimą tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms formavimas