Leidimo įsigyti be akcizų akmens anglių, kokso ir / ar lignito, skirtų tiekti ir akmens anglių, kokso ir / ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimo išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimo įsigyti be akcizų akmens anglių, kokso ir/ar lignito, skirtų tiekti, ir leidimo akmens anglis, koksą ir/ar lignitą naudoti verslo reikmėms išdavimas/ panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys be akcizų arba sumažintais akcizais įsigyti (importuoti) arba naudoti akmens anglis, koksą ir/ar lignitą, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo panaikinimo.

Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė - Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo dienos.

Prašymo forma: 

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo".    

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą;
  • įrodymus, kad produktai bus naudojami verslo tikslais arba bus tiekiami (pvz., įstatai, tiekimo sutarčių kopijos, nurodyto prašyme adreso teisėto disponavimo įrodymas).

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected]. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: