Leidimo biologinės kilmės energetinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimo biologinės kilmės energinius produktus apmokestinti sumažintais akcizais išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys mineralinius energinius produktus, už kuriuos akcizai yra sumokėti, maišyti su bioproduktais, kad neatsirastų prievolė mokėti akcizų už gautą energinį mišinį, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys, pageidaujantys bioproduktus tiesiogiai sunaudoti kaip variklių degalus ir/ar kaip šildymui skirtą kurą, kad neatsirastų prievolė mokėti akcizų už sunaudotus bioproduktus, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl šio leidimo panaikinimo. Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžintas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė - Leidimas išduodamas per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą ir jo priedų gavimo dienos.

Prašymo forma: 

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-75 „Dėl Biologinės kilmės energinių produktų apmokestinimo sumažintais akcizais".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti nustatyto pavyzdžio prašymą.

Siekiant leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected]. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: