Mokesčių naujienos

Dėl 2014 m. liepos 31 d. reglamento (es) Nr. 833/2014

Informuojame, kad remiantis Reglamento[1] 3h straipsnio nuostatomis draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Reglamento XVIII priede išvardytas prabangos prekes bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

Šis draudimas taikomas XVIII priede išvardytoms prabangos prekėms tada, kai jų vertė viršija 300 EUR už vienetą, nebent Reglamento XVIII priede nurodyta kitaip.

 

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos prekybininkai negali Rusijos piliečiams parduoti Reglamento XVIII išvardytų prabangos prekių ir išduoti PVM grąžinimo užsienio keleiviui (TaxFree) deklaracijų.

 

Aukščiau nurodytu atveju prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos tokiuose dokumentuose nebus tvirtinamas Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūno ant tokių dokumentų uždėta žyma.

 

 

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-06-30 rašte Nr. R-2768

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje