Mokesčių naujienos

Dėl 2015 M. rugpjūčio 27 d. įsakymo NR. VA-63/1B-661 pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2021 metų lapkričio 1 dienos įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. VA-67/1B-708 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VA-63/1B-661 „Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Esminis pakeitimas −  nauja redakcija išdėstoma Importuotų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje / tiesioginio pristatymo vietoje pažymos FR1141 forma (toliau − FR1141 forma), kurioje papildomai nustatoma, kad ši forma turi būti pasirašoma ne VMI prie FM[1] viršininko arba jo įgalioto valstybės tarnautojo spaudu, tačiau kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taip pat panaikinamas reikalavimas FR1141 formą pasirašyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-10-14 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-40837.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos