Mokesčių naujienos

Dėl 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. VA-81

Informuojame, kad nuo 2021 m. lapkričio 20 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. VA-81 „Dėl Gaminamų alkoholio produktų matavimo ir apskaitos priemonių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, kuriuo patvirtinamos Gaminamų alkoholio produktų matavimo ir apskaitos priemonių naudojimo ir priežiūros taisyklės (toliau - Taisyklės).

Taisyklėmis nustatoma:

  1. kokius naudojimo ir priežiūros reikalavimus turi atitikti techniniai saikikliai, skysčių talpyklos arba technologinėms reikmėms naudojamos skysčių talpyklos (toliau – technologinės talpyklos), kuriomis matuojami distiliacijos būdu pagaminti alkoholio produktai, kitu negu distiliacija būdu pagamintas nedenatūruotas etilo alkoholis, pagamintas dehidratuotas ir (ar) rektifikuotas etilo alkoholis;
  2. kokios papildomos apskaitos priemonės turi būti naudojamos kartu su techniniais saikikliais, skysčių talpyklomis arba technologinėmis talpyklomis, kuriomis matuojami distiliacijos būdu pagaminti alkoholio produktai, kitu negu distiliacija būdu pagamintas nedenatūruotas etilo alkoholis, pagamintas dehidratuotas ir (ar) rektifikuotas etilo alkoholis, taip pat šių papildomų apskaitos priemonių naudojimo reikalavimus;
  3. kokius naudojimo ir priežiūros reikalavimus turi atitikti automatinėmis išpilstymo linijomis (įrenginiais) supilstytų alkoholinių gėrimų apskaitai naudojami butelių ir kitų talpyklų, į kurias supilstyti alkoholiniai gėrimai, skaitikliai;
  4. kokius naudojimo ir priežiūros reikalavimus turi atitikti neautomatinėmis išpilstymo linijomis (įrenginiais) išpilstomų alkoholinių gėrimų apskaitai naudojamos skysčių talpyklos ir technologinės talpyklos.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-11-22 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM - 45194.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas