Mokesčių naujienos

Dėl 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-46, kuriuo buvo pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos ir jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės, pakeitimo

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu  Nr. VA-60 pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-46, kuriuo buvo papildytos  Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-10-04 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) R-4323

 

 

 

 Informaciją parengė

 Teisės departamentas