Mokesčių naujienos

Dėl 2022 m. birželio 29 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 679 priėmimo

Informuojame, kad siekiant sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio PVM[1] grąžinimo užsienio keleiviams proceso buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo.

 

Šiuo pakeitimu iki 2022 m. spalio 1 d. prekybininkai turi teisę, nesinaudodami elektroninių duomenų tvarkymo sistema, užpildyti keleiviui VMI prie FM[2] nustatytos formos PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją (formą FR0420). Jeigu prekybininkas naudojasi tarpininko paslaugomis, užsienio keleiviui vietoj deklaracijos gali būti išduodamas kitas dokumentas, kurio forma suderinta su VMI prie FM ir Muitinės departamentu.

 

Aukščiau nurodytu atveju prekių išvežimas iš Europos Sąjungos teritorijos tokiuose dokumentuose turi būti patvirtintas Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės muitinės pareigūno ant tokių dokumentų uždėta žyma.

 

 

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-06-30 rašte Nr. R-2766

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 


[1] Pridėtinės vertės mokestis

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos