Mokesčių naujienos

Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo bankrutuojančioms įmonėms ir tiekiamai medienai

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM[1] mechanizmas (PVM įstatymo[2] 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas), tais atvejais, kai prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, kurio atžvilgiu pradėta teisminė bankroto procedūra, ir kai tiekiama tam tikra mediena (šie atvejai nustatyti Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše[3]).                       

Nustojus galioti šioms specialioms nuostatoms, kurias taikyti Lietuvos Respublikai buvo leista Europos Sąjungos Tarybos sprendimu[4], taikoma įprasta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka, t. y. kai prekes tiekia ir paslaugas teikia pardavėjas, PVM mokėtojas, kurio atžvilgiu pradėta teisminė bankroto procedūra ar tiekiama mediena (pvz., rąstai, lentos, tašai ir kt.) prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka šių prekių (paslaugų) pardavėjui.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-12-31 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-50096.

 

Informaciją parengė

Teisės departamento Netiesioginių mokesčių skyrius.

 


[1] Pridėtinės vertės mokestis

[2] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

[3] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“

[4] 2018 m. gruodžio 4 d. įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1920, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES