Mokesčių naujienos

Dėl Čekijos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos

Informuojame, kad Čekijos Respublikos generalinis finansų direktoratas pranešė, jog Čekijos Respublikos mokesčių administratorius savo rezidentams išduoda elektronines ir popierines rezidavimo pažymas, kurios naudojamos taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-18 rašte Nr. (18.18-31-1) Mr  RM-7303.

Informaciją parengė
Teisės departamentas