Mokesčių naujienos

Dėl fizinių asmenų įregistravimo ir išregistravimo mokesčių mokėtojų registre taisyklių pakeitimų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2021 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. VA-15 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Taisyklės) pakeitimo“ (toliau ― įsakymas).

Įsakymas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 11.1-11.14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo  nustatyta, kad visiems savarankiškai dirbantiems asmenims ligos ir kitos išmokos nuo 2021 m. sausio 1 d. bus mokamos neatsižvelgiant į gaunamas pajamas. Atsižvelgiant į šį priimtą įstatymą, pažymėtina, kad laikino veiklos sustabdymo laikotarpis nėra aktualus, todėl naikintinas Taisyklių skyrius reglamentuojantis laikiną individualios veiklos sustabdymą.

Taip pat Įsakymu vietoj faktinės gyvenamosios vietos adreso, teikiant REG812 formą bus teikiamas adresas korespondencijai gauti, kadangi išskirti gyventojo gyvenamosios vietos ir adreso korespondencijai gauti nėra tikslo. Būtent adresai korespondencijai gauti ir gyventojo gyvenamosios vietos adresas naudojami tam, kad mokesčių mokėtoją pasiektų mokesčių administratoriaus siunčiami laiškai, pranešimai ar kiti dokumentai. Tokiu būdu užtikrinamas tinkamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio nuostatos taikymas bei reglamentavimas.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-03-08 rašte Nr. (29.6-31-3 E)-R-1026.

Informaciją parengė
Teisės departamentas