Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 14, 25, 29, 30 ir 31 straipsnių komentarų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujino Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 14, 25, 29, 30 ir 31 straipsnių komentarus (apibendrintus paaiškinimus). 

Jų nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Platesnė informacija rašte, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2020-11-18   raštas Nr. (18.18-31-1E) R-5562

Informaciją parengė
Teisės departamentas