Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

VMI prie FM[1], vadovaudamasi MAĮ[2] 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais[3], ir atsižvelgdama į 2019 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2311 bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą; toliau – Komentaras).

Komentaro nuostatos (gavus visuomenės pastabas) pakartotinai suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2021-03-04 raštu Nr. ((14.41Mr)-5K-2022219)-6K-2101643.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. kovo 08 d. rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-10398.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

[2] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo

[3] patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“