Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punkto

Primename, kad 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2018 m. birželio 28 d Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 5 straipsnio 3 dalies nuostata, pripažįstanti netekusiu galios GPMĮ  21 straipsnio 1 dalies 4 punktą .

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. sausio  3 d. rašte (18.18-31-1Mr) RM-110.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas