Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio komentaro naujos redakcijos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2021-04-01 raštu Nr. (18.18-31-1Mr)RM-16339 nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 16  straipsnio komentaras.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-04-01 raštu Nr. (18.18-31-1Mr)RM-16339  informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1E)RM-65262.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas