Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 10 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – GPMĮ) 21 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-62 (TAR, 2020-12-17, Nr. 27623; toliau – Įstatymas).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-63630.

Informaciją parengė
Teisės departamentas