Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gruodžio 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-104, kurio nuostatos įsigaliojo nuo 2020 m. gruodžio 31 d.

Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašas yra patvirtintas 2021 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymu Nr. 1K-53 „Dėl Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-24 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-8369.

Informaciją parengė
Teisės departamentas