Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 pakeitimo ir įstatymo papildymo 42-4 straipsniu

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 13 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo pakeitimas  (toliau — Pakeitimas), numatantis mokesčių mokėtojams pareigą fiksuoti atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, — superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenis (toliau — Duomenys) ir juos teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau — VMI).

Pakeitimo nuostatos sudaro prielaidą Duomenis VMI į i.EKA  pateikti elektroniniu būdu ir juos saugoti VMI valdomose duomenų bazėse bei užtikrinti užfiksuotų Duomenų nepakeičiamumą. Pakeitimas suteikia galimybę mokesčių mokėtojams modernizuoti verslo procesus, dėl ko būtų galima sumažinti veiklos kaštus, gauti kokybiškas elektronines viešąsias administracines paslaugas (pavyzdžiui, tikslesnės elektroniniu būdu pateikiamos preliminarios PVM ar gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos, supaprastintos mokestinės procedūros ar jų perkėlimas į elektroninę erdvę), sumažinti administracinę naštą (pavyzdžiui, mokesčių mokėtojams nebereiks pildyti popierinių kasos aparatų kasos operacijų žurnalų ir kitų popierinių dokumentų), ir kartu sustiprina VMI administracinius gebėjimus. Turėdama elektroniniu būdu pateiktus Duomenis, VMI turės galimybę mokesčių mokėtojų rizikingumą vertinti kasdieninių ūkinių operacijų lygmeniu ir sukurti naują į mokesčių vengimo prevenciją orientuotą nuolatinį mokesčių mokėtojų stebėsenos procesą. Taigi Pakeitimas sudaro prielaidas racionalesniam VMI ir mokesčių mokėtojų išteklių panaudojimui.

Pakeitimu nustatyti Duomenų teikimo VMI pradžios terminai siejasi su i.EKA įdiegimo ir naujų kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo VMI techninių reikalavimų kasos aparatams taikymo pradžios terminais ir atitinka nuoseklumo principą. Pakeitimu nustatoma mokesčių mokėtojams pareiga teikti VMI Duomenis tokiais etapais:

1. nuo 2023 m. sausio 1 d. Duomenis pradėtų teikti kompiuterinius kasos aparatus naudojantys mokesčių mokėtojai, kurių 2021 metų pajamos viršijo 300 000 eurų;

2. nuo 2023 m. lapkričio 1 d. Duomenis pradėtų teikti kasos aparatus naudojantys PVM mokėtojai (jeigu PVM mokėtojų 2021 metų pajamos viršytų 300 000 eurų);

3. nuo 2024 m. gegužės 1 d. Duomenis pradėtų teikti iki 2019 m. balandžio 30 d. išbrauktus iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo kasos aparatus naudojantys mokesčių mokėtojai;

4. nuo 2025 m. gegužės 1 d. Duomenis pradėtų teikti kasos aparatus naudojantys kiti mokesčių mokėtojai.

Informuojame, jog Pakeitimas įsigalios 2023 m. sausio 1 d. Iki Pakeitimo įsigaliojimo VMI prie FM pavesta iki 2022 m. lapkričio 1 d. priimti įgyvendinamuosius teisės aktus. Apie priimtus teisės aktus, įgyvendinančius Pakeitimą, informuosime papildomai.

Detaliau su Pakeitimu galite susipažinti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2e023ae0b87311eb91e294a1358e77e9?jfwid=10jdcs50y5    

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-06-11 rašte Nr. (32.44-31-3)-R-2721

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas