Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto pakeitimo ir 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Informuojame, kad siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengtas 2 straipsnio 41 punkto ir 58 straipsnio 162 ir 163 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas, kurio nuostatos, gavus visuomenės pastabas, pakartotinai suderintos su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (2021-04-20 raštas Nr. 23.6-71Mr-3-1805) ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2021-05-04 raštas Nr. ((14.41Mr)-5K-2106919)-6K-2102883).

Komentaras keičiamas atsižvelgus į nuo 2021 metų įsigaliojusias naujas PMĮ teisinio reguliavimo nuostatas, reglamentuojančias juridinių asmenų, įgyvendinančių stambų projektą, apmokestinimą.

Platesnė informacija rašte, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2021 m. gegužės 6 d. rašte Nr. (18.10-31-1Mr) R-2008

 

Parengė

Teisės departamentas