Mokesčių naujienos

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 5 STR. 3 D., 12 STR. 15 P., 30 STR. 2 IR 4 DALIŲ APIBENDRINTŲ PAAIŠKINIMŲ (KOMENTARŲ) PAKEITIMO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsniu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-39, bei siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 5 straipsnio 3 dalies, 12 straipsnio 15 punkto ir 30 straipsnio 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Šis komentaras patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM 2021 m. balandžio 8 d. rašte Nr. 18.10-31-1 Mr: RM-17740

 

Parengė

Teisės departamentas