Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 ir 47 straipsnių pakeitimo ir papildymo

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 23 d. priimtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimas[1] (toliau − Pakeitimas).

Pakeitimu PVM[2] įstatymo 36 ir 47 straipsniuose nustatytos PVM lengvatos EK[3] arba ES[4] institucijų įsteigtų įstaigų ir agentūrų Lietuvoje įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms ar į Lietuvą įvežamoms prekėms, kurios skirtos šiems subjektams vykdyti ES teisės aktais pavestoms užduotims, susijusioms su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, ir kurios vėliau nebus tiekiamos ar teikiamos už atlygį.

Tokių prekių importas neapmokestinamas PVM, o prekių tiekimas (paslaugų teikimas) − apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu.

Pakeitimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną, o PVM lengvatos taikomos prekėms ir paslaugoms nuo 2021 m. sausio 1 dienos.

Iki Pakeitimo įsigaliojimo PVM lengvatos buvo nustatytos tik prekėms ir paslaugoms, kurias Lietuvoje įsigijo ar į Lietuvą importavo EK arba ES institucijų įsteigtos įstaigos savo oficialiai veiklai ir reikmėms.

Pakeitimu taip pat atlikti PVM įstatymo 2 priedo pakeitimai.

 

 

 

Teisės departamento direktorė                                                                          Rasa Virvilienė

 

[1] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 36, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-820

[2] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

[3] Europos Komisija

[4] Europos Sąjunga