Mokesčių naujienos

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo savarankiškai dirbantiems

Informuojame, jog nuo 2022 m. sausio mėn. visi mokestį išskaičiuojantys asmenys, įskaitant ir vykdantys individualią veiklą , pas kurios mokestinio laikotarpio atitinkamą mėnesį ar jo dalį pagal darbo sutartis dirbo darbuotojai, Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijas (GPM313) privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį.

 

Šiuo atveju deklaracijos laukeliai, skirti išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, neužpildomi arba juose įrašomi nuliai ir deklaracija pateikiama.

 

Primename, jog už sausio mėn. deklaracijas pateikti būtina iki vasario 15 d.

 

Daugiau informacijos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9261a1a06d3c11ec993ff5ca6e8ba60c