Mokesčių naujienos

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 14 ir 87 straipsnių komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) taikymo tvarką, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) pakeitė MAĮ 14 ir 87 straipsnių apibendrintus paaiškinimus (toliau — Komentarai), kurie suderinti su visuomene, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Informuojame, kad Komentarai papildyti, atsižvelgiant į 2020 m. birželio 4 d. priimtus MAĮ pakeitimus (įstatymo redakcija Nr. XIII-3010). Visą MAĮ komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.5 .

Atsižvelgdama į tai, kad komentaro tikslas yra suvienodinti MAĮ taikymo praktiką bei padėti mokesčių mokėtojams geriau suprasti ir tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, VMI prie FM prašo vadovautis komentaru.

      Informacija parengta pagal VMI prie FM 2021 m. balandžio 27 d. raštą Nr. (1.18-31-4 Mr)-R-1848.

 

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas