Mokesčių naujienos

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2019 m., apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

Tiksliname Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. vasario 26 d. rašto Nr. (18.18-31-1)RM-8840 „Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2020 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo“ 6.3 punktą.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM 2021 m. kovo 29 d. rašte Nr.(18.18-31-1)RM-15525.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas