Mokesčių naujienos

Dėl nekilnojamojo turto, vertinamo masiniu būdu, mokestinių verčių nustatymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, jog Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-442 patvirtinti Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentai. Todėl, nuo 2021 m. sausio 1 d. juridiniai ir fiziniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį už nekilnojamąjį turtą, vertinamą masiniu būdu, apskaičiuoja pagal Valstybės įmonės „Registrų centras“ nustatytas naujas mokestines vertes. Plačiau apie nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimą pagal naujas mokestines vertes išdėstyta informaciniame pranešime.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. sausio 14 d. rašte Nr. (18.40-31-1 Mr) RM-1840.

Informaciją parengė
Teisės departamentas