Mokesčių naujienos

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pelno mokesčio[1] ir Gyventojų pajamų mokesčio[2] įstatymų pakeitimus.

Minėtais įstatymų pakeitimais Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnis papildytas nauju 19 punktu, o  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnis - nauju 60 punktu. Tokiu būdu įtvirtinta, kad juridinių ir / ar fizinių asmenų gautas atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę ir (ar) kitą turtą nėra apmokestinamas nei pelno, nei gyventojų pajamų mokesčiais.

Pelno mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. ir jų nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2022 m. gegužės 10 d. rašte Nr. (18.10-31-1Mr) R-2057.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2022 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 12 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1052 (toliau – Pelno mokesčio įstatymas)

[2] 2022 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1051 (toliau – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas).