Mokesčių naujienos

Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad siekiant sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio PVM[1] grąžinimo užsienio keleiviams proceso buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1143 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo“.

Šiuo pakeitimu e. sistemos veikimo pradžia nuo 2022 m. sausio 1 d. atidedama iki 2022 m. liepos 1 d. ir bus taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigytoms prekėms.

Atidėjimo laikotarpiu taikoma šiuo metu galiojanti PVM grąžinimo užsienio keleiviams tvarka.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-12-31 rašte Nr. R-5900

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Pridėtinės vertės mokestis