Mokesčių naujienos

Dėl teisės akto pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2021 kovo 17 d. įsakymu VA-19 pakeistos Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Taisyklės).

Taisyklės pakeistos atsižvelgiant į gautą JAV pajamų tarnybos raštą dėl JAV užsienio sąskaitoms taikomo mokestinių prievolių vykdymo akto (toliau — FATCA) įgyvendinimo. Minėtos Taisyklės papildytos 371 punktu, kuriame pateikiamas kodų sąrašas nusakantis priežastis, kodėl tam tikrais atvejais finansų įstaigoms nepavyksta nustatyti praneštinų sąskaitų turėtojų mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (toliau — MMIN). Pažymėtina, kad Lietuvos finansų įstaigos teikdamos informaciją už 2020 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius privalo nurodyti kiekvienos praneštinos sąskaitos turėtojo MMIN, todėl tuo atveju, kai finansų įstaigoms MMIN nustatyti nepavyks, prie kiekvienos tokios sąskaitos TIN laukelyje reikės įrašyti atitinkamą kodą. Šių kodų nurodymas pateikiamuose duomenyse padės JAV Pajamų tarnybai geriau suprasti ar finansų įstaiga atliko visus reikiamus veiksmus, kad įvykdytų FATCA įpareigojimą, pavyzdžiui, ar finansų įstaiga kasmet susisiekia su sąskaitų savininkais ir prašo pateikti trūkstamus MMIN.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-03-19  rašte Nr. (29.3-31-3)-R-1222.

Informaciją parengė
Teisės departamentas