Mokesčių naujienos

Dėl Valstybinės Mokesčių Inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl laikino konsultacijų ir informacijos teikimo pokalbių neįrašančiais telefonais valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu“ patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2020-11-18

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. VA-80 „Dėl laikino konsultacijų ir informacijos teikimo pokalbių neįrašančiais telefonais valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu" (toliau — įsakymas) patvirtino laikinas nuostatas dėl konsultacijų ir informacijos  teikimo paklausėjams pokalbių neįrašančiais telefonais, kuomet Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos metu yra visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar konkrečių savivaldybių teritorijose nustatytas režimas, dėl kurio yra negalimas klientų aptarnavimas jiems atvykus į vieną ar kelis apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų administracijos (toliau — AVMI) padalinius.

Reglamentuojama, kad nesant techninių galimybių įrašyti pokalbį telefonu, konsultantas informuoja apie tai paklausėją, supažindina jį su pokalbio neįrašymo pasekmėmis, jam sutikus gauti konsultaciją / informaciją pokalbių neįrašančiu telefonu, jį identifikuoja klausimais, kai to reikia teikiant paslaptyje laikomą informaciją.

Artimiausiu metu įsakymas bus paskelbtas Teisės aktų registre ir įsigalios kitą dieną po jo paskelbimo dienos.

Informacinis pranešimą rasite čia