Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-93 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo pripažįstamas netekusiu galios Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių[1] 10.3 papunktis.

Taigi, asmeniui, teikiančiam prašymą[2] Taisyklių nustatyta tvarka, kartu su prašymu nebereikia pateikti naikintino apdoroto tabako banderolių numerių ar jų intervalų sąrašų.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM[3] 2021 m. sausio 4 d. rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-81.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1] Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ (toliau- Taisyklės).

[2]Prašymas sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, atleisti nuo akcizų ir grąžinti / įskaityti už jį sumokėtus akcizus.

[3] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.